Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

Administratorem TWOICH danych osobowych jest Monika Łokaj prowadząca działalność pod firmą : Monika Łokaj F.H.U. KONKRET 30-128 KRAKÓW UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 13, NIP: 945-108-21-92, REGON: 351591207

Zwaną dalej ,,OGRODEM HARMONI”

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało od dnia 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat

O jakich danych mówimy? 

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w celach identyfikacji członkostwa, dzięki któremu udostępniane jest korzystanie przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez OGRRÓD HARMONII.  Dane osobowe niezbędne gromadzone przez firmę OGRÓD HARMONII są objęte ochroną danych osobowych: nie są i nie będą nikomu odsprzedawana ani udostępniane. W czasie korzystania z usług klubu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, które należy podać to w większości przypadków imię, nazwisko telefon kontaktowy i adres e-mail.

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane?

  • w celu identyfikacji członka (stałego Klienta) OGRODU HARMONII,
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • w celu kierowania do Pani/Pana przez OGRÓD HARMONII treści marketingowych (np. informacji o warsztatach, eventach organizowanych przez OGRÓD HARMONII lub przez partnerów OGRODU HARMONII) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes OGRODU HARMONII (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes OGRODU HARMONII polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną lub pocztą telefoniczną.
  • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na OGRODZIE HARMONII na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu OGRODU HARMONII polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes OGRODU HARMONII (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • w celu analizy oraz możliwości porównania danych zebranych podczas wywiadu i testów treningowych.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, informatykom obsługującym nasze systemy informatyczne, podwykonawcom naszych usług, partnerów OGRODU HARMOINII (firm prowadzących zajęcia lub warsztaty w OGRODZIE HARMONII) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania, firmom windykacyjnym w przypadku braku płatności, pracownikom OGRODU HARMONII w celu identyfikacji klienta oraz kontakt w wyżej wymienionych celach.

 Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo tutaj.

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte świadczenie usług na Twoją rzecz, jako Klienta OGRODU HARMONII, np. brak możliwości powiadomienia o odwołaniu zajęć fitness, zmiany grafiku zajęć, informacji o warsztatach organizowanych przez OGRÓD HARMONII.

Twoje dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania świadczenia usług, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia ewentualnych roszczeń.