Regulamin

Regulamin korzystania z zajęć grafikowych w Ogrodzie Harmonii

I KARNETY

1. Wstęp na zajęcia w Ogrodzie Harmonii przysługuje :
na podstawie ważnego karnetu, po uiszczeniu jednorazowej opłaty za zajęcia, dla posiadaczy kart wstępu honorowanych przez Ogród (Multisport plus, Fit Profit, Medicover Sport)

2. Dla nowych klientów „Ogrodu Harmonii” pierwsze zajęcia są bezpłatne.

3. Karnety ważne są przez 30 dni licząc od dnia zakupu, karnet kwartalny przez 90 dni.
Niewykorzystane zajęcia z karnetu przepadają. (karnety obejmują wszystkie zajęcia grafikowe)

4. W momencie rezerwacji miejsca na zajęcia posiadacz karnetu zobowiązuje się do
poinformowania przynajmniej 2 godziny przed zajęciami o swojej nieobecności. W
przypadku braku takiej informacji, wejście przepada.

5. Zniżka przy zakupie karnetu przysługuje, studentom do 26 roku życia, rencistom i
emerytom.

6. Ze względu na komfort prowadzących i praktykujących, wskazane są wcześniejsze zapisy na zajęcia, a w przypadku rezygnacji prosimy o informację 2 godziny przed zajęciami.

II Prawa i obowiązki

1.W  trosce o zachowanie czystości i higieny, dla komfortu  uczestników naszych zajęć,
prosimy o zmianę obuwia w „Ogrodzie Harmonii”.

2. Podczas zajęć stosujemy się  do poleceń nauczyciela oraz korzystamy ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i/lub instrukcjami prowadzącego, a po zajęciach pomoce odkładamy na

3. Wszelkie dolegliwości czy też problemy zdrowotne zgłaszamy prowadzącemu przed
zajęciami, a także w trakcie.

4. Goście Ogrodu zobowiązani są do zachowania ciszy, w szczególności na sali ćwiczeń.

5.Praktykujący biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.

6. Nie zaleca się spożywania posiłków tuż przed zajęciami.

7. Zalecane ćwiczenie boso, w luźnym, wygodnym stroju.

8. Prowadzący zajęcia ma prawo nie zgodzić się aby dana osoba brała udział w jego
zajęciach. W takim wypadku  nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

9. „Ogród Harmonii” zapewnia wszelkie potrzebny sprzęt do ćwiczeń (maty, paski, koce,
klocki, rollery itd.)

10. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne

III  Postanowienia końcowe

1. „Ogród Harmonii” nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

2.„Ogród Harmonii” nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nie przestrzegania